maandag 28 mei 2018

Goed Doel: Dolfinarium Natuurbehoud

Net als heel veel andere dierentuinen – zoals je de afgelopen anderhalf jaar wel hebt gezien – heeft ook Dolfinarium in Harderwijk een natuurbehoudfonds. Hiermee helpen zij dolfijnensoorten, maar ook haaien, roggen en andere zeedieren, te behouden in het wild. Want door jacht en visserij worden veel dolfijnen en andere zeedieren met uitsterven bedreigd. Daarom zet Dolfinarium zich in voor deze dieren. Wanneer je een bezoek brengt aan het park, dan word je op verschillende manieren hierover geïnformeerd, met tips wat jij kan doen om te helpen. (foto: Berry de Nijs/Writing Berries – Dolfinarium 2017)

Weg met plastic & help de Vaquita dolfijn

Dolfinarium zet zich in voor verschillende projecten. Zo voeren ze momenteel een bewustwordingscampagne voor de met uitsterven bedreigde Vaquita. Onder de naam ‘Red de Vaquita!’ maakt het dierenpark zich sterk voor deze dieren. Wist je dat er nog maar 30 (!) van deze bruinvissoort in leven zijn? Het mag toch niet zo zijn dat dit prachtige diertje straks niet meer in onze oceanen zwemt. Dat geldt ook voor een kwart van de roggen en haaien ter wereld. Zij worden ook sterk met uitsterven bedreigd door overbevissing en jacht. Met het project ‘Haaien en roggen terug naar de Noordzee’ helpt het park de dieren die in de Noordzee leven tegen uitsterven te behoeden. Het Dolfinarium deelt wereldwijd haar kennis met andere opvangcentra en hulporganisaties om zo deze – en vele andere zeedieren – te redden. Ook zet Dolfinarium zich in tegen de afvalproblematiek en het opruimen van stranden en zeeën.

En meer…

Dit zijn slechts drie van de vele projecten die door Dolfinarium worden gesteund. Zo zetten zij zich ook in met educatieve projecten over klimaatverandering, steunden zij een project voor de Monniksrob, werken zij samen met Stichting De Noordzee om de bewoners van de zee te beschermen, ze adviseren hoe jij betere keuzes maakt voor duurzame vis en geven tips hoe je plastic afval kan opruimen. Daarnaast is het hoofdkwartier van Beestenbende gevestigd in Dolfinarium. Beestenbende is een organisatie waar maar liefst 2000 kinderen bij zijn aangesloten. Iedere maand gaan zij de straat op om zwerfafval op te ruimen.

Lees meer & help de zee

Wil jij meer weten over wat Dolfinarium allemaal doet in het kader van natuurbehoud? Of wil je tips om te zien wat jij kunt doen om de zee en haar bewoners te helpen? Kijk dan op Dolfinarium.nl/over/natuurbehoud en help mee.